cPanel VDS – Sunucu trash klasörünü boşaltma

cPanel VDS – Sunucu trash klasörünü boşaltma

Bir cPanel VDS – Sunucu sahibi iseniz müşterileriniz sildiği dosyalar trash klasöründe birikir. Bu gereksiz dosyalar bir süre sonra ciddi yer kaplamaya başlayabilir.
Bu dosyaları belirli aralıklarla boşaltma ihtiyacı doğduğunda aşağıdaki kodu ssh bağlantısı yaparak çalıştırabilirsiniz.

find /home/*/.trash/* -exec rm -rf {} \;